Förderverein Großes Moor e.V.
 

Bedelaars, dieven en andere schurken?

De oprichting van beide dorpen Neudorf en Platendorf begon in 1795 door middel van een verdrag tussen de eerste kolonisten en de absolute heerser Koning George de Derde (Afb. 2) uit Hannover. De koning verdiende geld door tol te eisen voor de turf.  De turf kon slechts via een kanaal dat tussen de twee dorpen lag, getransporteerd worden. Zo moest het langs de tolpost van de koning. 

De landkaart van 1780 (Afb. 3) toont het  koninklijke turfmoeras uit die tijd waarop beide dorpen ontstonden.Veel van zijn onderdanen waren het leven in armoede en overheersing zat en lieten zich beïnvloeden door de ideeën van de Franse en Amerikaanse revolutie. Ze vluchtten naar Amerika en vochten van daaruit tegen de Koning in Hannover, die destijds ook heerste over Groot Brittanië, Ierland en de koloniën. De koning wilde ter plekke land en koloniën creëren en zo de vlucht tegengaan.

De kolonisten hoopten op een beter leven. Beiden werden teleurgesteld. De plannen gingen niet op. De kolonisten leden honger en leefden in de grootste armoede. Ze vochten dagelijks om te overleven. En de koning verloor geld.

Zonder de inzet van het gehele vermogen van een privé persoon, de fabrikant August Wegener, die een glasfabriek in Triangel oprichtte, hadden deze kolonisten het niet overleefd. August Wegener zette zich in voor deze mensen. In grootste nood kon hij na vele tegenslagen bereiken dat de koning een soepkeuken bekostigde. Tot zijn grote teleurstelling waren de mensen van Neudorf-Platendorf echter te trots voor aalmoezen. Ze eisten gerechtigheid. August Wegener zette in de loop der jaren zijn gehele vermogen in voor deze mensen. Maar niet zoals filmhelden, zoals bijvoorbeeld Robin Hood, hij beroofde niemand, om anderen te helpen. Dit is een spannende, maar weinig bekende geschiedenis. Er is een standbeeld opgericht op de Triangel om hem te eren (Afb. 4). Er zijn vele verhalen over de negatieve meningen van de ambtenaren uit Gifhorn. De enige moedige mening kwam van de officiële beoordelaar Westfeld:
“Het onophoudelijke schreeuwen van de hongerenden kolonisten uit het moeras van Platendorf en Neudorf had eindelijk het medelijden van gevoelige mensen gewekt”. “Ze moeten geholpen worden, maar niet door ze de mond te snoeren en ze te laten verhongeren, nee, men moet ze de kans geven hun brood te verdienen”.

De koning weigerde zelfs het verhuizen naar het dorp Stüde. Er bestond nog geen bewegingsvrijheid. Alles werd door de koning besloten.
Het gevolg was dat vele kolonisten vluchtten naar Polen of naar Amerika. In het gebied van de huidige gemeente Gifhorn trokken er 44 families weg, de meeste uit Neudorf-Platendorf. Afb.5 toont een schilderij van 1850 waarop te zien is dat Duitse emigranten aan boord gaan van een stoomschip met koers naar New York.

Als we ze met ogen van vandaag de dag bekijken, waren vele kolonisatiecontracten ongetwijfeld immoreel, zo niet echt crimineel. In die tijden waren ze niet gericht op de gevoelens van rechtvaardigheid van medelevende  personen zoals August Wegener. Zonder de hulp van August Wegener en veel mensen uit de omliggende dorpen, waren de kolonisten verhongerd. 
Afb. 6 toont de landkaart van Platendorf en Neudorf uit 1793, opgemaakt door Friedrich Findorff. Deze man hechtte er waarde aan de vorm en de grootte van de verschillende grondstukken zo gelijk mogelijk te maken, om de sociale en economische gelijkwaardigheid van de moeras-kolonisten te garanderen.

Links naar andere stations in het museum

<1>   <2>   <3>   <4>   <5>   <6>   <7>   <8>   <9>   <10>   <11>   <12>   <13>   <14>   <15>   <16>    <17>   <18>   <19>   <20>   <21>   <22>   <23>

 
 
 
 
E-Mail
Anruf
Karte
Infos